De partijen over Buitenlands beleid & ontwikkelingssamenw.