De standpunten van CD&V

Buiten-Europees beleid (navo, vn, wto, ...)

placeholder