Kamer van Volksvertegenwoordigers: Groen! (Antwerpen)

Hoofdlijst

1.Meyrem Almaci
2.Kristof Calvo
3.Ingrid Pira
4.Inge Hermans
5.Vincent Verrydt
6.Bob Ponsaers
7.Katrien Vanhove
8.Bob Peeters
9.Titia Van Den Engel
10.Jeroen Van Laer
11.Greet Oris
12.Matsen Scholiers
13.Ikrame Kastit
14.Jeff Dierckx
15.Vera Hendrickx
16.Evarist Heylen
17.Elka Joris
18.Tom Verboven
19.Sylvia Boller
20.Maarten Vergauwen
21.Ilse Van Dienderen
22.Jan Claes
23.Joos De Meyer
24.Mieke Vogels

Opvolgers

1.Joris Giebens
2.Astrid Wittebolle
3.Chris Vermeulen
4.Loes Van Cleemput
5.Wim Van Kets
6.Karin Van Hoffelen
7.Steven Lambrechts
8.Lut Lambert
9.Joannes Pepermans
10.Marij Preneel
11.Dimitri Van Pelt
12.Nicole Van Praet
13.Dirk Peeters
Marij Preneel

Share |

Geboortedatum: 15-04-1971
Aanwezig op Facebook

Introductie

Marij Preneel is licentiaat geschiedenis. Na een periode als onderzoeker bij het KADOC (KULeuven) maakte ze in 2000 de overstap naar het Rijksarchief. Van 2006 tot 2010 was ze diensthoofd van het Rijksarchief in Beveren. In de aanloop van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 sloot ze zich aan bij Groen!, en stond op de derde plaats op de kartellijst SP.a-Groen!-Spirit in Borgerhout. Het kartel haalde met 42,3% een bijzonder goede score. Preneel zetelde als districtsraadslid sinds 2007 en nam in februari 2010, na een woelige overdracht, de fakkel over van districtsschepen Fatima Bali. Haar voornaamste bevoegdheden zijn cultuur, mobiliteit en diversiteit. Marij Preneel is getrouwd en heeft drie kinderen.

De weg naar de politiek

Preneel koos voor de politiek omdat ze vond dat het beleid in Borgerhout een nieuwe impuls kon gebruiken. Borgerhout is een district met veel problemen, maar ook met een enorm potentieel. Heel concreet ergerde ze zich aan de vreselijke verkeerssituatie in haar buurt, met overal en altijd auto\\\'s en grote onveiligheid voor fietsers en voetgangers tot gevolg. Ze was zelf al van plan om zich te engageren bij Groen!, toen de toenmalige voorzitter van de plaatselijke afdeling, Wouter Van Besien, polste naar haar interesse. erbarmelijke manier waarop de mobiliteit Ze woont heel graag in Borgerhout Ze wilde iets doen aan het Het was Wouter Van Besien, op dat moment voorzitter van Groen!Borgerhout, die haar

Doelstellingen en ambities in de politiek

Marij Preneel focust heel sterk op de lokale politiek. Ze wil de stad - en Borgerhout in het bijzonder - leefbaarder maken met meer groen,traag verkeer en plaats om te spelen en te genieten. Omdat stadsbewoners vaak in kleine huizen wonen of in een appartement, meestal zonder tuin, is de openbare ruimte belangrijker dan in een buitengemeente. Omdat het Vlaams beleid vooral gericht is op de verkavelingsgemeenten, en de stadsbevolking aanzienlijk armer is dan de bevolking in de buitengemeenten en daardoor hun stem politiek minder luid klinkt, krijgt de stad niet de middelen en het respect dat ze verdient. Ook daarvoor wil Preneel een lans blijven breken.Share |